FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaStudijní programyKostka školaPedagogické lyceumKostka školaNejčastější otázky k oboru
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Nultý ročník - I. setkání
Nultý ročník - 2. setkání
Různé
Anglie - Plymouth
Praktické maturity
Itálie 2017
Stolní tenis

Nejčastější otázky k oboru   

Jak studium vypadá?

Studium je čtyřleté a svým charakterem stojí na pomezí všeobecného gymnaziálního vzdělávání a odborného pedagogického vzdělávání. Studium tak zahrnuje vedle všeobecných předmětů také posílenou hodinovou dotaci předmětů odborných (např. psychologie, pedagogika, sociologie).Od druhého ročníku si student volí svoji výchovnou specializaci, které se intenzivně věnuje až do maturity.

K čemu je dobrá specializace?

Učební plán našeho lycea nabízí tři specializace - hudební, výtvarnou nebo tělesnou výchovu. Specializace má umožnit studentu rozvíjet se v oblasti, která je mu vlastní a „netrápit" se tím, co ho tak moc nezajímá. Vysoká hodinová dotace zvoleného předmětu (4 hodiny týdně) je předpokladem toho, aby absolvent obstál v odborných a talentových přijímacích zkouškách na vysokých školách. Každá ze specializací má v průběhu studia zařazeno několik exkurzí příp. týdenních pobytových kurzů.

Je součástí studia i praxe?

Přestože u většiny absolventů se předpokládá další studium na vysokých školách, jsou absolventi již během studia vedeni k praktické práci s dětmi a mládeží. Od roku 2008 je při Kostka škole otevřena mateřská škola, která je praktickým pracovištěm pedagogického lycea a do jejichž aktivit jsou studenti od 1. ročníku zapojování. V této školce také ve 3. ročníku konají 14denní souvislou pedagogickou praxi. Druhých 14 dní souvislé pedagogické praxe absolvují v jiném školském zařízení dle svého výběru v závěru třetího ročníku.

Čím je studium ukončeno?

Po absolvování čtvrtého ročníku skládá student maturitní zkoušku. Ta má část společnou - „státní maturita" a profilovou, kterou na naší škole tvoří souborná zkouška z pedagogiky a psychologie a kombinovaná zkouška z předmětu studijní specializace, skládající se z teoretické a praktické části.

Budu mít po vystudování lycea nějakou kvalifikaci?

Ano. Podle stanoviska MŠMT (čtěte zde) získávají absolventi pedagogického lycea s účinností k 1. 9. 2012 odbornou kvalifikaci pedagoga volného času podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a kvalifikaci asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

Kdo na lyceum vyučuje?

Výuku vedou plně aprobovaní pedagogové, u esteticko-výchovných předmětů je využíváno spolupráce s pedagogy ze základních uměleckých škol a konzervatoří.

Absolventi a jejich úspěšnost na VŠ?

Absolventi získají předpoklady nejen pro pokračování ve studiu na pedagogických fakultách. Mohou se uplatnit také v oborech sociálních a společenskovědních, např. sociální práce, speciální pedagogika, psychologie, andragogika, historie, žurnalistika, společenské vědy, apod. Jaká je úspěšnost absolventů Střední školy KOSTKA v přijímacím řízení na vysoké školy? Absolventi trvale dosahují vynikajících výsledků, úspěšnost v 1. kole přijímacího řízení na vysoké školy se pohybuje v posledních čtyřech letech mezi 80-90%. V roce 2011 dosáhla úspěšnost 92,7%.

 

 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

info@kostka-skola.cz  

+420 571 415 832

+420 603 810 271

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA