FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaAktualityKostka školaV příštím týdnu proběhnou přijímací zkoušky, co čeká uchazeče dál?
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Fotbal cup  18.11.2015
Praha L4.A 2017
2020-09-02 Vltava
Stáže Itálie, Řecko, Španělsko
Vídeň ZOO Schönbrunn 11.5.2018
Jarní galerie 2020
Podzimní florbalové turnaje
Okrskové kolo hokejbalu 10. 4. 2008

V příštím týdnu proběhnou přijímací zkoušky, co čeká uchazeče dál?   

01.05.2021

 

Letos již pátým rokem jsou povinni všichni žáci 7. a 9. tříd, kteří chtějí studovat na naší střední škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní společností CERMAT (pod dohledem ministerstva školství) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky a uchazeči ji budou skládat v příštím týdnu.

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy nebo má dva obory na jedné škole). Počítá se mu lepší výsledek z testu z každého předmětu, nemusí být tedy tolik vystresovaný z toho, že špatný výkon či chyba v jednom termínu bude znamenat konec šancí na přijetí.

Nezapomeňte si při příchodu na zkoušky s sebou vzít doklad o negativním výsledku antigenního testu ze ZŠ. Děkujeme.

Do 19. 5. 2021 musí být CERMATem dokončeno centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předány školám. Ředitelé škol vyhlašují výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. a nejpozději 21. 5. Poté, co zpřístupní CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají tedy školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů. Budeme se snažit být co nejrychlejší.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

U přijatých uchazečů vydá Střední škola Kostka seznam přijatých uchazečů, zveřejní ho na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (po vyhlášení výsledků) je nutné, aby uchazeč podal na SŠ zápisový lístek (ten vydala žákům ZŠ do 30. dubna 2021), kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, kteří podali odvolání.

V našem případě řešíme předávání zápisových lístků hromadně – při podepisování smluv o studiu, na které jsou zákonní zástupci a studenti zváni po skupinách. Přijatí studenti (ti, kteří mají naši školu uvedenou na prvním místě, případně ti, kteří projeví zájem nastoupit z druhých míst), mají předběžně stanoven termín podpisu smluv o studiu na středu 26. 5. 2021. Tento termín si prosím rezervujte, pozvánku s konkrétním časem obdržíte po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Vzhledem k vysokému počtu uchazečů a náročnosti administrace nebude možné termín vyjma zásadních okolností přesouvat.

U nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí (současně může zaslat informaci i e-mailem).

 

Co dělat, když to v první fázi přijímacího řízení nevyjde a uchazeč není zařazen mezi přijaté uchazeče?

Nepřijetím ještě není nic ztraceno. Je třeba vzít do úvahy, že každý student volí v přihlášce dvě školy (výjimečně i dva obory na téže škole), a mezi přijatými uchazeči jsou tedy vždy žáci, kteří mají školu uvedenou na druhém místě. Pokud budou přijati na školu své první volby, jejich místo se uvolní a bude k dispozici pro další uchazeče. Každým rokem se tak pro odvolání uvolňuje cca třetina míst v jednotlivých oborech poté, co jsou vyhlášeny výsledky.

Trvá-li zájem uchazeče o naši školu i poté, kdy mu bylo doručeno sdělení o nepřijetí, má možnost se odvolat.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí (lze ho přinést do školy i osobně v originále a kopii, a na kopii škola razítkem a datem potvrdí převzetí). Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně. Dodržení lhůty 3 pracovních dnů stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání může ředitel školy zamítnout.

Na odvolání neexistuje závazný formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka,  název  školy,  název  oboru,  podpisy  zákonného  zástupce  a  žáka)  a  důvody,  proč  se odvolání podává. Pro inspiraci přikládáme vzor odvolání.

 

 

Soubory ke stažení

VZOR ODVOLÁNÍVZOR ODVOLÁNÍ
 
 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

info@kostka-skola.cz  

+420 571 415 832

+420 603 810 271

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA