FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaStudijní programyKostka školaHumanitní studia a psychologie
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
2019-12-03 Florbal Challenge -okres
Florbalový turnaj tříd
Předvánoční odpoledne s lyceem
Třídní tabla 2009/2010
Halloween
Poslední zvonění
Výtvarné práce M2.A - Kresba rukou
Atletika

Humanitní studia a psychologie   

Cílem tohoto odborného zaměření oboru Pedagogické lyceum je prohloubit společenskovědní vzdělání žáků a poskytnout jim orientaci pro další vysokoškolské vzdělávání humanitního charkteru. Do Humanitních studií byla vybrána témata především z oblasti psychologie, dále pak sociologie, kulturní antropologie a mediálních studií.

V psychologické části vybaví absolventy základními poznatky o psychice a sociálním zakotvení člověka, především z pohledu výchovy a vzdělávání, a dovednostmi rozvíjející interpersonální a sociální kompetence. Žáci jsou vedeni také ke konfrontaci svých zkušeností s teoretickými poznatky.

Součástí výuky jsou tedy praktická cvičení a odborná praxe, jejímž cílem je podložit teoretické vzdělávání poznáním reálné činnosti vzdělávacích  a sociálních zařízení. Obsah odborné praxe tvoří náslechy a pozorování práce pedagogů a psychologů. Část odborné praxe může žák vykonat v organizacích nebo zařízeních odpovídajících studovanému odbornému zaměření žáka, např. volnočasová zařízení, sociální zařízení a organizace, avšak většina odborné praxe se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních (zvl. mateřské a základní školy, školní družiny, školní kluby).

V oblasti postojových výsledků vzdělávání směřují Humanitní studia k tomu, aby žáci:

- byli schopni a ochotni přemýšlet o své identitě a respektovat identitu jiných lidí;

- na základě svých poznatků o vztazích ve společnosti snažili se hlouběji porozumět svému jednání a jednání jiných lidí;

- vyrovnávali se s nároky doby tak, že budou respektovat své morální závazky a zároveň si zachovají nezbytnou sebeúctu a nepodlehnou deprivaci;

- kriticky a odpovědně přistupovali k informacím, s nimiž pracují, a respektovali práva duševního vlastnictví.

 

Profil absolventa
 

Pedagogické lyceum je čtyřletý maturitní obor určený uchazečům se zájmem o humanitní obory, pedagogiku, psychologii, esteticko-výchovné disciplíny (výtvarnou a hudební výchovu), tělesnou výchovu a cizí jazyk, kteří chtějí po ukončení studia dále pokračovat ve vysokoškolském studiu zejména na humanitně orientovaných fakultách.

 
 
 
Učební plán
 

Od 1. 9. 2018 je výuka oboru realizována podle nového ŠVP. Ve školním roce 2018/19 se podle něj učí třída L1.A.

Nový učební plán ke stažení v PDF vč. doprovodných vysvětlivek.

 

Dle dobíhajícího učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 

Ve školním roce 2018/19 se podle něj učí ve třídách L2.A, L3.A a L4.A.

Dobíhající učební plán v PDF vč. doprovodných vysvětlivek a přehledu rozpracování RVP.

 

 
 
 
Podmínky přijetí
 
 • Podání závazné přihlášky ke studiu do 1. března 2021
 • Úspěšné vykonání (státní) přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Doporučený studijní průměr ze ZŠ (všechny předměty) -  1,8 
 •  
   
   
   
   
   

  O škole

   

  Navigace

   

  Kontakt

   

  Odkazy

  Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

  Více zde

  Střední škola Kostka s.r.o.
  Pod Pecníkem 1666
  75501 Vsetín
  Zlínský kraj
   

   

  info@kostka-skola.cz  

  +420 571 415 832

  +420 603 810 271

   

   
   

  © 2016 | kostka-skola.cz

  FACEBOOK
  KOSTKA RÁDIO
  PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA