FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaStudijní programyKostka školaTělesná výchova a sport
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Školní výlet L2.A - Valeč
4. nultý ročník
Předávání maturitního vysvědčení v kině 8.6.2018
Osvětim
Itálie 2017
Florbalový turnaj tříd
Stáž Itálie
Volby do školního parlamentu

Tělesná výchova a sport   

Cílem tohoto odborného zaměření oboru Pedagogické lyceum je poskytnout žákům prohloubené vzdělání a vhled do problematiky tělesné výchovy a sportu.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby se orientovali v oblastech týkajících se tělesné výchovy a sportu (teorie tělesné výchovy, druhy sportu, sportovní trénink, řízení systému tělesné výchovy a sportu), rozvíjeli svoji sportovní výkonnost, byli připraveni k terciárnímu vzdělávání v příslušných oborech a vytvořili si reálnou představu o uplatnění v této oblasti.

Zaměření je určeno žákům, kteří buď aktivně pěstují výkonnostní sport, nebo mají vztah k tělesné výchově a pohybovým činnostem a mají zájem a předpoklady pro toto studium.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

- vnímali pohybové činnosti nejen jako zdroje zdravotních účinků, ale i jiných prožitků, a dokázali přenášet pozitivní postoj k pohybu (s působením na rozvíjení emocí a sociálních vztahů) na ostatní;

- usilovali o vlastní pohybové zdokonalování a zvyšování výkonnosti; hlouběji poznali základní modely sportovního tréninku, jeho nároky a prostředí;

- se naučili hodnotit konkrétní jevy související se zdravím, posuzovat kvalitu podstatných částí pohybu;

- orientovali se v aplikované tělesné výchově;

- chápali psychiku lidí působících ve sportu, sociální aspekty i výchovnou roli sportu v životě;

- aktivně naplňovali olympijské myšlenky;

- poznali systém tělesné výchovy a sportu včetně potřeb managementu a marketingu.

 

Profil absolventa
 

Pedagogické lyceum je čtyřletý maturitní obor určený uchazečům se zájmem o humanitní obory, pedagogiku, psychologii, esteticko-výchovné disciplíny (výtvarnou a hudební výchovu), tělesnou výchovu a cizí jazyk, kteří chtějí po ukončení studia dále pokračovat ve vysokoškolském studiu zejména na humanitně orientovaných fakultách.

 
 
Učební plán
 

Od 1. 9. 2018 je výuka oboru realizována podle nového ŠVP. Ve školním roce 2018/19 se podle něj učí třída L1.A.

Nový učební plán ke stažení v PDF vč. doprovodných vysvětlivek.

 

Dle dobíhajícího učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 

Ve školním roce 2018/19 se podle něj učí ve třídách L2.A, L3.A a L4.A.

Dobíhající učební plán v PDF vč. doprovodných vysvětlivek a přehledu rozpracování RVP.

 
 
Podmínky přijetí
 
  • Podání závazné přihlášky ke studiu do 1. března 2021
  • Úspěšné vykonání (státní) přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
  • Doporučený studijní průměr ze ZŠ (všechny předměty) -  1,8 
 
 
 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

info@kostka-skola.cz  

+420 571 415 832

+420 603 810 271

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA