FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaO školeKostka školaVýchovné poradenstvíKostka školaHodnocení naší školy ČŠI v oblasti výchovného poradenství
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Konverzační soutěž v NJ
Stáž ve Španělsku 2009
II. nultý ročník 3.12.
Lyžařský výcvik 2012
Florbal cup 28.3.2018
Den jazyků na ZŠ Karolinka 2017
Otevírání nové školní budovy
Studentské prezidentské volby

Hodnocení naší školy ČŠI v oblasti výchovného poradenství   

Oblast výchovného poradenství byla velmi pečlivě hodnocena v rámci loňské komplexní inspekce na naší škole. Bylo potěšující, že právě tato oblast školy byla hodnocena na velmi dobré úrovni, tedy jako nadstandardní.

Viz závěr z inspekční zprávy:

„Poskytované poradenské, informační a metodické služby žákům i jejich zákonným zástupcům za účinné spolupráce školských poradenských zařízení byly na velmi dobré úrovni.“

A podrobný rozpis z inspekční zprávy k této problematice:

„Oblast výchovného poradenství byla ve škole účelně rozdělena mezi zástupce ředitele školy (oblast přijímacího řízení, řešení školního neprospěchu) a další tři pedagogické pracovníky se stanovenými kompetencemi v jednotlivých oblastech, kterými byly kariérové poradenství a studijní záležitosti, osobnostní a výchovné problémy žáků a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem výchovného poradenství školy bylo vytvářet pro žáky přátelské, nekonfliktní a vstřícné prostředí, diferencovat a individualizovat výuku v souladu s jejich potřebami a možnostmi. Škola každoročně zpracovávala plán výchovného poradenství, pravidelně ho i za jednotlivé oblasti vyhodnocovala.

Problematiku péče o žáky se SVP zajišťovala kvalifikovaná výchovná poradkyně. Mimo vedení potřebné dokumentace a systematické péče o žáky se SVP poskytovala metodickou pomoc pedagogům při vytváření IVP a individuální poradenství při řešení výchovných i výukových problémů. Při své činnosti vhodně využívala aktivit a výstupů získaných v rámci jednoho z projektů realizovaných školou zaměřeného na individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem zkvalitnit jejich vzdělávání vytvořením podpůrných opatření (např. vytvoření systému výuky na dálku, podpůrné výukové programy v různých předmětech, webový portál problematiky SVP).

Další výchovná poradkyně poskytovala poradenství žákům, pedagogům i zákonným zástupcům, týkající se osobních i školních záležitostí. Žáci využívali této možnosti prostřednictvím konzultačních hodin nebo použitím elektronické schránky důvěry. Ve spolupráci s třídními učiteli škola také zajišťovala včasnou diagnostiku neprospěchu žáků a zabývala se riziky školního neúspěchu. Tato rizika systematicky pomáhala odstraňovat spolupráce s odborníky či možnost doučování v konzultačních hodinách jednotlivých pedagogů.

V rámci kariérového poradenství výchovný poradce ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními pomáhal žákům při výběru jejich dalšího studijního nebo pracovního uplatnění především formou individuálních konzultací.

 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

info@kostka-skola.cz  

+420 571 415 832

+420 603 810 271

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA