FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaO školeKostka školaVýchovné poradenstvíKostka školaHodnocení naší školy ČŠI v oblasti výchovného poradenství
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Florbalový rurnaj mezi třídami
florbal Jedovnice
2019-11-18 Berlín
Rozloučení s Markusem Mintonem
Projekt "ruce" v pedagogickém lyceu
Projekt CR & SR
Projektový den - komunistická škola
Anglie - Londýn

Hodnocení naší školy ČŠI v oblasti výchovného poradenství   

Oblast výchovného poradenství byla velmi pečlivě hodnocena v rámci loňské komplexní inspekce na naší škole. Bylo potěšující, že právě tato oblast školy byla hodnocena na velmi dobré úrovni, tedy jako nadstandardní.

Viz závěr z inspekční zprávy:

„Poskytované poradenské, informační a metodické služby žákům i jejich zákonným zástupcům za účinné spolupráce školských poradenských zařízení byly na velmi dobré úrovni.“

A podrobný rozpis z inspekční zprávy k této problematice:

„Oblast výchovného poradenství byla ve škole účelně rozdělena mezi zástupce ředitele školy (oblast přijímacího řízení, řešení školního neprospěchu) a další tři pedagogické pracovníky se stanovenými kompetencemi v jednotlivých oblastech, kterými byly kariérové poradenství a studijní záležitosti, osobnostní a výchovné problémy žáků a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem výchovného poradenství školy bylo vytvářet pro žáky přátelské, nekonfliktní a vstřícné prostředí, diferencovat a individualizovat výuku v souladu s jejich potřebami a možnostmi. Škola každoročně zpracovávala plán výchovného poradenství, pravidelně ho i za jednotlivé oblasti vyhodnocovala.

Problematiku péče o žáky se SVP zajišťovala kvalifikovaná výchovná poradkyně. Mimo vedení potřebné dokumentace a systematické péče o žáky se SVP poskytovala metodickou pomoc pedagogům při vytváření IVP a individuální poradenství při řešení výchovných i výukových problémů. Při své činnosti vhodně využívala aktivit a výstupů získaných v rámci jednoho z projektů realizovaných školou zaměřeného na individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem zkvalitnit jejich vzdělávání vytvořením podpůrných opatření (např. vytvoření systému výuky na dálku, podpůrné výukové programy v různých předmětech, webový portál problematiky SVP).

Další výchovná poradkyně poskytovala poradenství žákům, pedagogům i zákonným zástupcům, týkající se osobních i školních záležitostí. Žáci využívali této možnosti prostřednictvím konzultačních hodin nebo použitím elektronické schránky důvěry. Ve spolupráci s třídními učiteli škola také zajišťovala včasnou diagnostiku neprospěchu žáků a zabývala se riziky školního neúspěchu. Tato rizika systematicky pomáhala odstraňovat spolupráce s odborníky či možnost doučování v konzultačních hodinách jednotlivých pedagogů.

V rámci kariérového poradenství výchovný poradce ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními pomáhal žákům při výběru jejich dalšího studijního nebo pracovního uplatnění především formou individuálních konzultací.

 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

 

IROP

 

OP JAK

 

 

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kalendář akcí

únor 2024
 
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29