FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaStudijní programyKostka školaGymnáziumKostka školaProfil absolventa
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
1. nultý ročník
Průvodcovské zkoušky 2018
Nultý točník - III. setkání
Fotbalový turnaj tříd 09
Průvodcovské zkoušky
2022-03-20 Lyžák - 3. týden
Stužkovací ples - P4.A
Sbírka pro Dominiku Madalovou

Profil absolventa   

Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání, což podle mezinárodní standardní klasifikace znamená sekundární vzdělání. Cílem vzdělávání je orientovat absolventy na budoucí uplatnění, a to především k dalšímu studiu na různých typech vysokých škol i na dalších formách terciárního vzdělávání a připravit je pro smysluplný život v dynamicky se měnící moderní globalizované společnosti.

Hlavním posláním gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a formovat zdravé osobnosti. Absolvent opouštějící školu po maturitní zkoušce je člověkem samostatným, tvořivým a kreativním, má zdravé sebevědomí a všeobecný rozhled, je flexibilní a adaptabilní ve vztahu k dalšímu vzdělávání a k uplatnění na pracovním trhu.

ŠVP je zpracován pro nižší stupeň gymnázia podle RVP ZV, na nižším stupni gymnázia tedy žák plnohodnotně dokončí základní vzdělání, má kvalitní všeobecný přehled a studijní návyky, které mu usnadní přechod do vyššího gymnázia. Pro vyšší stupeň gymnázia je ŠVP zpracován podle RVP G a vyhovuje všem jeho požadavkům. Je zachována klasická nabídka předmětů a velký důraz je kladen na provázanost, souvislosti a mezioborové vztahy.

Studijní program šestiletého gymnázia je určen pro studijně zaměřené absolventy sedmých ročníků základních škol, kteří mají zájem kvalitně se připravit pro další studium na vysokých školách všech směrů a současně komplexně rozvíjet svoji osobnost. Přijímací řízení je organizováno tak, aby do studia v šestiletém gymnáziu byli přijímáni pouze žáci s předpoklady pro zvládnutí náročného typu studia. Po absolvování druhého ročníku, tj. posledního ročníku povinné školní docházky, jsou žáci vybaveni znalostmi, dovednostmi a návyky, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech a jsou připravováni k dalšímu studiu na vyšším gymnáziu.

Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost při studiu. Výraznou prioritou je jazyková gramotnost, dalšími prioritami jsou informační gramotnost a schopnost logicky řešit situace na základě kritické analýzy problému. Výhodou šestiletého studijního programu je možnost podnítit větší motivaci ke studiu vzhledem k věku žáků a možnost budovat trvalejší a hlubší pracovní návyky.

Výuka žáků gymnázia je vedena ve třídách, kde je počet žáků oproti jiným oborům snížen a výuka má individualizovaný charakter. Za optimální počet je považováno v průměru 12 až 18 žáků ve třídě. Individuálním přístupem pedagogů je u žáků posilována schopnost adaptace na vyšší nároky při nastudování, osvojení a aplikaci učiva, jakož i na schopnost uplatňovat získané poznatky, vědomosti, znalosti a dovednosti v praxi.

Profil absolventa

Škola důsledně dbá na to, aby podporovala individualitu každého žáka a aby byl absolvent své-bytnou rozvinutou osobností schopnou stanovit si osobní cíle a nacházet cesty k jejich realizaci. To platí nejen u absolventů, kteří absolvují celý šestiletý cyklus vzdělávání, ale i u absolventů, kteří nastoupili ke studiu až v průběhu studia, zejména do 3. ročníku gymnázia z deváté třídy základní školy.

Absolvent Gymnázia Kostka

 

Profil absolventa
 
 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

 

IROP

 

OP JAK

 

 

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kalendář akcí

červen 2024
 
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30