FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaAktualityKostka školaZákladní protiepidemiologická opatření ve Střední škole Kostka
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Lyžařský výcvik 2011
Jazykový pobyt - Německo
2019-10-17 Volejbal dívky – okrsek
Volejbal - Turnaj 17.11.
Volejbalový turnaj "Vsetínský kantor"
Výtvarné práce M2.A - Skřítci
2019-12-13 Vánoční tvoření s M2.A
Stužkovací ples L4.A

Základní protiepidemiologická opatření ve Střední škole Kostka   

31.08.2020

 

ZÁKLADNÍ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE KOSTKA

od 1. 9. 2020

Pokyny a zásady k ochraně zdraví

Pro rodiče – zákonné zástupce

·       Rodiče mají vstup do budovy školy POVOLEN

·       Prosíme však, abyste vstupovali jen v závažných případech, a abyste svůj pobyt v budově školy omezili na dobu nejnutnější, případně doprovodili studenty jen k hlavnímu vchodu do budovy

·       Pokud Vaše dítě pobývalo v rizikových oblastech, informujte prosím bezodkladně o této skutečnosti třídního učitele a jeho ošetřujícího lékaře

·       Sledujte zdravotní stav svých dětí a neposílejte je do školy, mají-li příznaky respiračních onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu,…)

·       Komunikaci s učiteli provádějte převážně distanční formou (telefonicky, mailem apod.), omezte osobní kontakt

·       Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

Obecné Zásady pro rodiče, žáky, učitele a hosty školy

·       Při vstupu do budovy školy si vydezinfikujte ruce (stojany jsou umístěny hned za všemi hlavními vchody)

·       Dodržujte odstupy od ostatních osob

·       Na sociálních zařízeních jsou k dispozici dezinfekční mýdla a dezinfekce rukou

Hygienická pravidla úklidu

·       Úklid je prováděn denně dezinfekčními prostředky

·       Učitelé během výuky, či o přestávkách, pravidelně vždy alespoň na 5 minut větrají učebny

Škola je vybavena

·       U vstupu do budov, v jídelně a na sociálních zařízeních dezinfekčními prostředky k dezinfekci rukou

·       Dezinfekčními a čisticími prostředky na podlahy, povrchy a školní potřeby

·       Jednorázovými papírovými ručníky nebo elektrickými vysoušeči rukou

·       Bezkontaktními teploměry

·       Jednorázovými rouškami

·       Izolační místností, která je umístěna v budově B – číslo dveří 230

·       Záložní izolační místností, která je umístěna také na budově B – číslo dveří 150

Opatření při podezření na onemocnění

·       Pokud student vykazuje známky nemoci, učitel má právo studenta do výuky nepřijmout

·       jestliže jsou příznaky patrné již při příchodu studenta do školy – není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého studenta za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

·       není-li přítomen zákonný zástupce nezletilého studenta – tato skutečnost je oznámena zákonnému zástupci neprodleně a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí studenta a jeho odchodu ze školy

U studenta nezletilého, pokud vykazuje příznaky nemoci:

·       učitel změří studentovi teplotu, poskytne mu jednorázovou roušku

·       umístí studenta do izolační místnosti

·       prostřednictvím třídního učitele informuje rodiče, aby si studenta co nejrychleji vyzvedli

·       třídní učitel informuje vedení školy, které zajistí dohled nad nemocným studentem

·       vyčká na příjezd rodičů

U studenta zletilého:

·       učitel změří studentovi teplotu, poskytne mu roušku

·       informuje rodiče, že student odchází ze školy (jen v případě, pokud to stav studenta dovolí)

·       pokud to stav nedovolí, umístí jej do izolační místnosti

·       informuje vedení školy, které učiní další potřebné kroky

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Škola v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem školství.

Ve Vsetíně 31. 8. 2020

 

                                                                                  PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

                                                                                                     ředitel školy

 

 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

info@kostka-skola.cz  

+420 571 415 832

+420 603 810 271

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA